הרשמה לניוזלטר

כל המבצעים והעדכונים ישירות אליך למייל


תקנון אתר

 

א.      רקע כללי

 1. 1. שלום וברוכים הבאים לאתר "Treater" – המחבר בין מטופלים ובין מטפלים המבצעים ביקורי בית. האתר, הפועל תחת הכתובת www.treater.co.il (להלן: "האתר"), מהווה פלטפורמה אינטרנטית ייחודית המרכזת ומאגדת מטפלים ונותני שירותים שונים במגוון תחומים בבית המטופל (ייקראו יחד להלן: "המטפלים"), המעניקים את שירותיהם בתמורה לשכר טרחה. יודגש כי על אף האמור לעיל חלק מהמטפלים גובים סכומים שונים עם תחילת הטיפול ו/או במהלכו, בין היתר עבור מכירת צמחי מרפא סיניים, שמנים ארומטיים וכד'.
 2. 2. אנו שמחים שבחרתם לעשות שימוש באתר ומתכבדים להציג בפניכם את תקנון האתר (להלן" "התקנון"), ובו תנאי השימוש באתר וכללי ההתנהגות במסגרתו. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידכם באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון ביניכם ובין האתר. עקב כך, הנכם מתבקשים לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 3. 3. לתשומת לבכם, התקנון חל ומחייב את כל הגולשים הנכנסים בשערי האתר - מטפלים, מטופלים וכן גולשים עוברי אורח (להלן: "המשתמשים"). גלישה ושימוש באתר מהווים את הסמכתכם לקבל ולנהוג לפי התקנון - במידה ואינכם מסכימים עם אחד או יותר מתנאי התקנון, הנכם רשאים שלא לעשות כל שימוש באתר ו/או במידע ו/או בשירותים ו/או בתכנים המוצעים בו.
 4. 4. התקנון מהווה הסכם בין האתר לבין המשתמשים. בכל מקרה של הפרת התקנון, שומר האתר על זכותו לנקוט בצעדים משפטיים או אחרים כנגד המפר ו/או מי מטעמו.
 5. 5. האתר שומר על זכותו לעדכן מעת לעת את התקנון בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בין היתר לאור התפתחות האתר והאפשרויות בו. לפיכך, אנו ממליצים לשוב ולעיין בתקנון זה מדי פעם על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. בתחתית התקנון מופיע המועד האחרון בו עודכן התקנון.
 6. 6. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
 7. 7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

ב.      תנאי השימוש וההשתתפות באתר

  1. 8. מובהר כי שימוש באתר ו/או שימוש בשירותיו ו/או רכישת שירות כלשהו ממנו ו/או באמצעותו, משמעם כי הנך מקבל ומסכים לכל התנאים המנויים לעיל ולהלן בתקנון. אם וככל שתנאי מתנאי התקנון אינו מקובל עליך, הנך רשאי שלא לעשות שימוש באתר זה.
  2. 9. הגלישה והשימוש במידע, בתכני האתר ובשירותיו הינה באחריות המשתמש בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה כתחליף לבדיקה עצמאית וסבירה של מחיר השירות ו/או טיבו ו/או התאמתו למשתמש.
  3. 10. כפי שמובהר בהרחבה להלן, האתר מאפשר למטפלים פלטפורמה לפרסם את עסקם על ידי פתיחת כרטיס מטפל. פרט לאזורים המיועדים לכך אשר תואמו עם האתר, אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי, אלא שימוש אישי ופרטי בלבד. שימוש מסחרי באתר באזורים שאינם מיועדים לכך מהווה הפרה חמורה של תקנון האתר, הגורמת לאתר ולבעליו נזקים כלכליים ותגרור נקיטה בהליכים משפטיים.
  4. 11. האתר אוסר בזאת מפורשות לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או מידע אודות משתמשים אחרים ו/או אודות מטפלים לצורך שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או מסחרי. אין לנקוט בכל פעולה כדי לקדם תכנים של הגולשים או של צדדים שלישיים או כדי לזכות ליתרון מסחרי אלא באישור מראש ובכתב מאת האתר.
  5. 12. חל איסור חמור לחדור לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר ו/או לקבצי מחשב בו שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל שימוש בכריית נתונים, רובוטים, הנדסה חוזרת או שיטות דומות של ליקוט וחילוץ ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים ו/או לפגוע בפרטיותם ו/או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר.
  6. 13. האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה או נימוק.

 

ג.       פתיחת כרטיס מטפל

 1. 14. האתר מזמין מטפלים לפתוח כרטיס עסק ולהימנות על הפלטפורמה האינטרנטית של המטפלים המפורסמת באתר, המאפשרת למטפלים להציג את עצמם ולקבל פניות ממטופלים/לקוחות פוטנציאליים המעוניינים בשירותיהם (להלן: "כרטיס מטפל").
 2. 15. במידה ומטפל מעוניין לפתוח כרטיס מטפל באתר, עליו להירשם בדף ההרשמה לאתר - הפרטים יועברו לעיון ואישור נציגי האתר אשר יצרו עמו קשר לצורך המשך התהליך.
 3. 16. עם פתיחת כרטיס המטפל, וכתנאי לאישורו, מסכים המטפל להתחייב ולהצהיר בין היתר כדלקמן:
 4. 16א. כל הפרטים, המידע והתכנים שיועלו על ידו בכלל ולכרטיס המטפל בפרט (ייקראו כולם יחד להלן:"תכני המטפל"), הנם באחריותו הבלעדית של בעל כרטיס המטפל.
 5. 16ב. שכר הטרחה אותו הוא גובה מן הלקוח ישוקף ללקוח קודם לתחילת הטיפול.
 6. 16ג. כל הפרטים והמידע בנוגע לעסקו ו/או למקצועו ו/או לשירותיו ו/או להסמכתו לרבות דיוק פרטיו, הכשרתו, פעילותו, ניסיונו, טיב ואיכות שירותיו או מוצריו וכיוצא בזאת הנם נכונים, אמיתיים ומדויקים.
 7. 16ד. ככל שנדרשים תעודה ו/או רישיון ו/או הסמכה מתאימים לעסוק במקצועו, הרי שאלה קיימים בידיו והעתקיהם יועברו לעיון נציגי האתר.
 8. 16ה. כל תכני המטפל הינם מקוריים או בעלי רישיון מתאים וככל שנדרשים אישורים מבעלי הזכויות ו/או המצולמים, יש לו אישור שכזה.
 9. 16ו. אין בתכני המטפל משום הפרת זכות יוצרים ו/או סימן מסחר ו/או זכות קניין רוחני אחרת ו/או בכל זכות חוקית אחרת של כל אדם ו/או גוף או מוסד אחרים ו/או משום עבירה על כל דין.
 10. 16ז. אין בתכני המטפל משום פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם ו/או גוף ו/או מוסד ו/או בטעם הטוב ו/או שמסית לאלימות ו/או להפליה על רקע גזע, דת, לאום, מין או נטייה מינית, גיל או אמונה ו/או שיש בהם תכנים פורנוגרפיים.
 11. 16ח. במקרה של הפרת אחת מהתחייבויות/הצהרות אלו, מתחייב המטפל לשפות ו/או לפצות את האתר ו/או מי מטעמו בגין כל כל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו ו/או למי מטעמו, לרבות הוצאות בגין טיפול משפטי.
 12. 16ט. בכרטיס המטפל לא יופיעו "לינקים" או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים מלבד Treater וכן לא יופיעו מספרי טלפון ליצירת קשר שאינם באמצעות אתר Treater וכי הוא מסכים מראש להסרת הפניות או מספרי טלפון כאמור מדף המטפל שלו.
 13. 17. המטפל מעניק לאתר רישיון והסכמה בלתי חוזרים להציג ולפרסם את תכני המטפל, לרבות שמם ופרטי ההתקשרות עמם, בכל מקום באתר או באמצעי פרסום אודותיו ו/או באתרים קשורים לרבות באמצעות רשתות חברתיות והכל בהתאם לשיקול דעת האתר כפי שימצא לנכון.
 14. 18. האתר איננו מתחייב להסכים לכל בקשה לפתיחת כרטיס מטפל ושומר לעצמו הזכות לסרב לפתיחת כרטיס מטפל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 15. 19. האתר שומר לעצמו הזכות לבחון המידע שיימסר לו ע"י המטפל, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לרבות בקשת העתקי תעודות הסמכה / תעודות מקצועיות / רישיונות רלבנטיים וכן לרבות יצירת קשר עם ממליצים.
 16. 20. יודגש כי שימוש בפרטים מפוברקים ו/או לא נכונים ו/או פרטים אשר אינם שייכים למטפל יגרמו לביטול ולהסרת כרטיס המטפל מהאתר וכל התכנים שנשמרו בו, ללא כל הנמקה או הודעה מוקדמת.

ד .      העדר אחריות

 1. 21. אתר Treater הנו זירה אינטרנטית, גורם ביניים בלבד, המאפשר למטפלים המעוניינים להגדיל את חשיפתם כלפי לקוחות פוטנציאליים לעשות כן באמצעותו. לאתר ו/או למי מטעמו אין, ולא יכולה להיות, כל שליטה או השפעה על טיב השירותים או על קבלתם בפועל.
 2. 22. מובהר, כי כל הפרטים התכנים והמידע בנוגע למטפלים, מתפרסמים מטעם המטפלים והמפרסמים בלבד ולא מטעם האתר ו/או בעליו. פרסום חומרים ותכנים אלה באתר אין משמעו כי האתר ממליץ או מעודד את המפרסם או המטפל. אין האתר יכול לערוב לתוכנם של פרסומים אלה, והוא לא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמטפלים ו/או המפרסמים.
 3. 23. האתר אינו יכול ואינו מתיימר להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או שירות ו/או מטפל  המפורסמים באתר, הן לגבי טיבם והן באשר לתוכן המידע המפורסם באמצעותם.
 4. 24. האתר ממליץ בזאת לגולשים באתר לערוך בדיקה עצמאית כצרכנים סבירים וזהירים בטרם יתקשרו עם מי מהמטפלים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום אחר באתר.
 5. 25. מובהר ומודגש בזאת כי אין בתכנים הכלולים באתר זו, בכל פורמט שהוא, כדי להוות ייעוץ רפואי ו/או משפטי מכל סוג שהוא או תחליף לייעוץ שכזה בכל נושא או תחום הדורש מומחיות או הכשרה.
 6. 26. כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר הנו באחריות הבלעדית של המשתמש בה והוא נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם. על המשתמש בתכני האתר לנהוג בזהירות המתאימה.
 7. 27. עם זאת, יובהר כי האתר עושה מאמצים לשתף פעולה עם מטפלים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיים בקרה על השירות הניתן על ידם למשתמשים באתר.
 8. 28. האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, בין אם ישיר או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ואו מניעת רווח, שיגרם למשתמש באתר ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר, בין אם כחומר שיווקי (לרבות במסגרת כרטיסי המטפל), בין אם כחומר מקצועי (מאמרים, עצות וכד') בין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם אחר.
 9. כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר הנו באחריות הבלעדית של המשתמש בהם והוא נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם. על המשתמש בתכני האתר לנהוג בהם ועל פיהם בזהירות מתאימה. האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה ו/או הצהרה של מי מהמטפלים והוא לא יהיה צד לכל ההתקשרות בין המטופלים ו/או הגולשים לבין המטפלים.
 10. 29. כמו כן, האתר לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהאתר מספק.
 11. 30. האתר לא יישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך הפעילות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 12. 31. האתר לא יהא אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
 13. 32. האתר אינו מתחייב כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.
 14. האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקתו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

 

ה.      מדיניות הגנת הפרטיות

 1. 33. אתר Treater מכבד את פרטיותם של הגולשים באתר. בפרק זה תפורט מדיניות הפרטיות של האתר, תוך פירוט המידע הנאסף על הגולשים, השימוש המבוצע בו ואופן שמירתו, לרבות אפשרויות הגולשים להגן על פרטיותם.
 2. 34. גולשים המעוניינים ליהנות מהמידע והתכנים באתר, לצפות בכרטיסי המטפל של המטפלים, אינם נדרשים להירשם לאתר או למסור פרטים כאלו או אחרים. יחד עם זאת, ככל ויבקשו הגולשים להתקשר עם המטפלים ו/או לקבלת הצעת מחיר ו/או מידע, יתבקשו הגולשים להזין פרטים אחדים כגון שמם, כתובת הדואר האלקטרוני שלהם ומספר טלפון.
 3. 35. מטפלים המעוניינים לפתוח ולפרסם כרטיס מטפל, יתבקשו אף הם למסור לאתר פרטים מזהים אודותיהם, לרבות פרטי התקשרות, ופרטים נוספים אודות עיסוקם, הכשרתם, הסמכתם ועוד לרבות תיעוד מתאים.
 4. 36. האתר אוגר מידע אודות משתמשי האתר ושומר מידע זה במאגר המידע של האתר. המידע הנאגר על ידי האתר הינו בהתאם לשימוש שנעשה באתר והפרטים המוזנים אליו, בכל תחום, עמוד או אזור באתר, הן על ידי המטפלים והן על ידי גולשי האתר (להלן:"הגולשים"), המבקשים להתקשר עם המטפלים ו/או המפרסמים. לתשומת לבכם האתר אינו אוגר ו/או שומר את תוכן הפנייה אל המטפלים, או את התשובות לשאלות ההבהרה.
 5. 37. במידה ואינך מעוניין שמידע מסוים אודותיך יישמר, הנך מתבקש שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר. כמו כן, הנך רשאי בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי פרטיך יימחקו מהמאגר.
 6. 38. האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי.
 7. 39. במידה ואישרת זאת במהלך ההרשמה לאתר, בעת יצירת קשר עם המטפלים ו/או במועד אחר, יהיה האתר רשאי לפנות אליך, בין באמצעות דואר אלקטרוני ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור האתר כי המשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר. לידיעתכם, בכל עת, תהיה באפשרותכם להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה באמצעות מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.
 8. 40. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.
 9. 41. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת "עוגיות" או במידה ואינך מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותיך, באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.
 10. 42. האתר נוקט באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר.
 11. 43. לתשומת לב המטפלים: לטובת פתיחת כרטיס בוחר המטפל שם משתמש וסיסמא.
 12. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימושך בלבד והינך נדרש לשמור על סודיותם. אם תבחר להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בם שימוש, בכל דרך שהיא, האתר יהא רשאי  להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית שלך עשה כן על פי הרשאה ממך. בכל מקרה, האתר לא יישא באחריות לכל פגיעה בפרטיותך אם וככל שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתמש ובסיסמתך האישית.

ו.        קניין רוחני

 1. 44. כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לאתר בלבד.
 2. 45. תכנים מסוימים המוצגים בכרטיסי המטפל ובאתר וכן זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בגינם הנם בבעלות המטפלים והועלו והוצבו באתר בהתאם להרשאתם ובהתאם להצהרתם כי הם בעלי מלוא הזכויות בתכנים אלה.
 3. 46. אין לעשות כל שימוש בתכנים המופיעים באתר, לרבות בשם האתר, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת האתר או מהמטפל אשר הזכויות שייכות לו. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתו הכתובה מראש של האתר.

 ז.       נוהל הודעה והסרה

 1. 47. התכנים והחומרים שמועלים לאתר על ידי המטפלים מתפרסמים באתר בהתאם להצהרתם כי המידע הינו נכון ואינו מפר כל זכות של צד שלישי. אין באפשרות האתר לוודא, והוא איננו מוודא בפועל, את נכונות הצהרה זו.
 2. 48. מובהר, כי האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן.
 3. 49. במידה והנך סבור כי תוכן שהתפרסם באתר פוגע או מפר את זכויותיך, הנך מוזמן ליצור קשר עם האתר באמצעות עמוד "צור קשר", ולפרט את מהות הפגיעה. בפנייתך, אנא צרף קישור לעמוד הרלוונטי, וכן כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים של הפונה לצורך יצירת קשר במידת הצורך. ללא הפרטים האמורים, לא נוכל לבדוק את פנייתך. האתר יפעל כמיטב יכולתו לבדוק את הפנייה בהקדם האפשרי ויפעל בהתאם לשיקול דעתו ו/או עפ"י כל דין.

ח.      משובים – מילויים והשימוש בהם

 1. 50. האתר יהא רשאי, אך לא חייב, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לשלוח למטופל, לאחר קבלת השירות מהמטפל כשירות נוסף בעבור המשתמשים באתר, משוב בו יתבקש המטופל לחוות דעתו, בין היתר, על הליך ההתקשרות עם המטפל, על המטפל ועל שירות ו/או מוצרים אשר נרכשו על ידו ולדרגם בהתאם (להלן: "המשובים"). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש. 
 2. 51. נשלחו על ידי האתר למשתמש המשובים או ניתנה למשתמש אפשרות למלא משוב כלשהו על ספק, מוצר או שירות באתר, יחולו ההוראות הבאות:
 3. 51א.  המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים במשוב, וזאת רק ביחס למוצרים ו/או שירותים אותם רכשו בפועל. משתמש הממלא משוב יציין עובדות ונתונים אובייקטיביים בלבד ובאופן מלא.
 4. 51ב. חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות במילוי המשובים שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר מילא משוב כאמור בסעיף זה, ישפה את האתר, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אל האתר מצד שלישי כלשהו בגין פגיעה עקב מילויו של משוב באופן שאינו ראוי על ידי משתמש כאמור.
 5. 51ג. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי האתר יהא רשאי, אך לא חייב, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות לפי סעיף זה בקשר עם מילוי המשובים. במקרים של הפרה כאמור יהא האתר רשאי להסיר לאלתר את המשוב מהצגה באתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטאטוטורית ו/או לכל גורם אחר, שלפי שיקול דעתו המוחלט של האתר נפגע או עלול להיפגע מפרטי המשוב כאמור ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין.
 6. 51ד. מובהר בזאת, כי האתר רשאי לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל משוב או כל חלק הימנו, והכל מבלי שיהא מחויב לידע את המשתמש אשר מילא משוב בדבר.
 7. 51ה. האתר יהא רשאי לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את נתוני המשובים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.
 8. 51ו. יובהר, כי לאתר אין כל דרך להתחקות אחר זהות כותבי המשובים המפורסמים באתר ומניעיהם, ואין ולא תהיה לו כל אחריות בגין האמור.
 9. 51ז. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי אין לראות בהצגת נתוני המשוב באתר לכשעצמם או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם האתר ביחס למטפלים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו נתוני המשוב, ואין להסתמך על נתונים אלה לבדם לצורך בחינת כדאיות העסקה. יובהר, כי המשובים המפורסמים באתר מהווים לכל היותר אמצעי אחד מני רבים בהם יכול המשתמש לעשות שימוש על מנת לבחון את כדאיות העסקה אותה בכוונתו לבצע.
 10. 51ח. ככלל, האתר יציג את תוצאות ו/או תכני המשובים לצפייה באתר באופן אוטומטי וכפי שהן (As is), מבלי לבדוק את אמיתותם ו/או דיוקם. האתר לא יישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם שימוש בנתוני המשובים.  

ט.     שירות "מספר פרימיום" – 1-900

 1. 52. בדף המטפל יוקצה לכל מטפל, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר, מספר טלפון ייעודי בקידומת 1-900 ("מספר הפרימיום") , אשר ישמש את המטפל לצורך קבלת שיחות בנוגע לשירותים אשר פרסם.
 2. 53. שיחות למספר פרימיום הינן בעלות הנקבעת על ידי משרד התקשורת (כיום - חמישים (50) אגורות לדקה + מע"מ בתוספת עלות שיחה רגילה). כמו -כן, לא ניתן לקבל הודעות טקסט (SMS) במספר הפרימיום.
 3. 54. השירות מופעל ע"י ספק ייעודי (כיום PayCall אולם מובהר, כי האתר רשאי להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי). המטפל נותן הסכמתו כי לאתר להעביר את מספר הטלפון של המטפל לספק הייעודי לצורך הפעלת השירות.
 4. 55. האתר  יפעל על מנת לאפשר את הפעלת שירות מספר פרימיום באופן תקין. יחד עם זאת, האתר לא יישא באחריות בגין הונאה ו/או כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למטפל/למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה (לרבות עקב אי קבלת שיחה, קבלת שיחה חלקית ו/או קבלה באיחור ו/או קבלה משובשת של השיחה ו/או ההודעה מהמשיבון ו/או עיכוב בהפעלת השירות ו/או תקלות באתר). בנוסף על כך יובהר, כי האתר לא יישא באחריות בגין חיובים שעלולים להיווצר כתוצאה מתקלה בשירות לרבות תקלה בשירות שניתן על ידי הספק הייעודי  ו/או תקלה מצד ספק האינטרנט ו/או תקלה אחרת.
 5. בהתאם, לא תהיה למטפל ו/או למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין שירות מספר פרימיום. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.
 6. 56. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק ו/או לצמצם ו/או להרחיב את שירות מספר פרימיום ו/או לשנות המדיניות לעיל בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

י.      כשרות להשתמש באתר

 1. 57. כל משתמש רשאי להשתמש באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 2. 57א. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 3. 57ב. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 4. 58. מבלי לגרוע מזכותו של האתר לנקוט בהליכים משפטיים, האתר שומר על זכותו למנוע ולחסום את גישתם לאתר של גולשים או משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר, לרבות במקרים אלה:
 5. 58א. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין;
 6. 58ב. הפרת תנאי מתנאי התקנון;
 7. 58ג. מסירת פרטים שגויים במתכוון בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון;
 8. 58ד. ביצוע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהמטפלים ו/או בצד ג' כלשהו;

יא.        יצירת קשר

 1. 59. בכל שאלה הנוגעת לאמור בתקנון או בכל עניין אחר הרלבנטי לאתר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו - נשמח לסייע ולהשיב לכל שאלה וכן לקחת לתשומת ליבנו כל הערה, הארה או המלצות לשיפור.
 2. 60. תוכלו ליצור עימנו קשר באמצעות פנייה בכתב בטופס צור קשר.

יב.     שונות

 1. 61. האתר יהיה רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.
 2. 62. האתר יהיה רשאי להעביר את האתר לכל כתובת אחרת, לשנות את שמו או להפסיק את פעילותו בכל עת.
 3. 63. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 4. 64. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
 5. 65. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ובמחוזות תל אביב והמרכז בישראל בלבד סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לתקנון זה ו/או הנובע ממנו ובגין כל דבר ועניין הנובע מהאתר.
 6. 66. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
 7. 67. התקנון עודכן לאחרונה ביום 02/11/2013.

 

שימוש נעים ומהנה מצוות Treater.

 

התחברות מטפלים

על מנת לנהל את המידע אודות העסק שלכם, מאמרים תמונות עליכם להתחבר למערכת.

הזינו אימייל וסיסמא כפי שהם שמורים במערכת.

במידה ואינכם רשומים לאתר, באפשרותכם להירשם לאתר.